مراقبت های بهداشتی با کیفیت بالا در آلمان
+49 40 41493110
خط تلفن شهروندان برای مسائل بهداشتی

آموزش در نظر

ما دوره‌های آموزشی بیشتر (عمدتاً دارای گواهینامه CME) برای پزشکان، MFA و کارکنان پرستاری سازماندهی می‌کنیم.

افزونه کوکی وردپرس توسط بنر واقعی کوکی