مراقبت های بهداشتی با کیفیت بالا در آلمان
+49 40 41493110
خط تلفن شهروندان برای مسائل بهداشتی

در گروه‌های کاری منظم و بین رشته‌ای، پزشکان عمومی و متخصصان با ذینفعان بیمارستان‌های اطراف بحث می‌کنند که چگونه همکاری بین بخشی را می‌توان به طور بهینه طراحی کرد و راه‌حل‌های متناسب با منطقه را توسعه داد.

 

علاوه بر بهبود ارتباطات از طریق سطوح شخصی تازه ایجاد شده، هدف رویدادها استانداردسازی و بهینه سازی فرآیندها و تغییر دیدگاه ارائه دهندگان خدمات مختلف است.

افزونه کوکی وردپرس توسط بنر واقعی کوکی