مراقبت های بهداشتی با کیفیت بالا در آلمان
+49 40 41493110
خط تلفن شهروندان برای مسائل بهداشتی

مراقبت های ویژه پس از بستری

نمره بیمارستان برای تعیین احتمال بستری مجدد در 30 روز اول پس از ترخیص استفاده می شود.

 

بیماران با خطر متوسط تا زیاد پس از بستری شدن در بیمارستان به شدت در کیوسک سلامت پیگیری می شوند.

 

مشاوران بهداشتی در تماس تلفنی منظم با بیماران به منظور شناسایی عوارض در مراحل اولیه، نظارت بر خطرات و علائم و در صورت لزوم اقدامات مناسب هستند.

افزونه کوکی وردپرس توسط بنر واقعی کوکی