مراقبت های بهداشتی با کیفیت بالا در آلمان
+49 40 41493110
خط تلفن شهروندان برای مسائل بهداشتی

دایره کیفیت پزشکان

پزشکان عمومی و قلب مهمترین بازیگران مراقبت از بیماران قلبی هستند و در شبکه بهداشت و درمان با یکدیگر در ارتباط هستند. برنامه "Herz im Blick" در جلسات و محافل کیفیت ایجاد شد. کلینیک منطقه SKH در موملمانسبرگ و خانه های سالمندان نیز درگیر هستند.

افزونه کوکی وردپرس توسط بنر واقعی کوکی