مراقبت های بهداشتی با کیفیت بالا در آلمان
+49 40 41493110
خط تلفن شهروندان برای مسائل بهداشتی

توصیه های تغذیه ای

علاوه بر توصیه های راهنمای دیابت، بیماران دیابتی حداقل در سه نوبت در کیوسک سلامت، توصیه های تغذیه ای فردی دریافت می کنند. توصیه های تغذیه ای توسط متخصصین تغذیه و دستیاران دیابتی واجد شرایط ارائه می شود.

افزونه کوکی وردپرس توسط بنر واقعی کوکی