مراقبت های بهداشتی با کیفیت بالا در آلمان
+49 40 41493110
خط تلفن شهروندان برای مسائل بهداشتی

مراقبت از افراد مبتلا به دیابت - نگاهی به داده های مراقبت نشان می دهد که مردم در Billstedt و Horn بیشتر و زودتر از میانگین هامبورگ به دیابت مبتلا می شوند. به همین دلیل است که ما از برنامه "Diabetes im Blick" برای تقویت ویژه پیشگیری از دیابت و خود مدیریتی برای افراد مبتلا استفاده می کنیم. از موارد جدید، عوارض و پذیرش غیرضروری در بیمارستان باید اجتناب شود. در نمای کلی می توانید در مورد مداخلات فردی بیشتر بدانید.

افزونه کوکی وردپرس توسط بنر واقعی کوکی