مراقبت های بهداشتی با کیفیت بالا در آلمان
+49 40 41493110
خط تلفن شهروندان برای مسائل بهداشتی

پیشنهاد گروهی برای تغییر رفتار

تبادل در گروه به تغییر رفتار کمک می کند: در دوره زندگی با دیابت بهتر است - چه کاری می توانم انجام دهم؟ روانشناسان از بیمارستان دانشگاه هامبورگ-اپندورف (UKE) روشی مثبت برای مقابله با بیماری او.

افزونه کوکی وردپرس توسط بنر واقعی کوکی