مراقبت های بهداشتی با کیفیت بالا در آلمان
+49 40 41493110
خط تلفن شهروندان برای مسائل بهداشتی

بازدیدهای بین رشته ای

سازماندهی مجدد ویزیت های بین رشته ای زخم توسط یک متخصص دیابت و یک پزشک عمومی به طور مستقیم در محل در خانه سالمندان، کیفیت مراقبت را به طور قابل توجهی بهبود می بخشد.

افزونه کوکی وردپرس توسط بنر واقعی کوکی