مراقبت های بهداشتی با کیفیت بالا در آلمان
+49 40 41493110
خط تلفن شهروندان برای مسائل بهداشتی

شبکه نزدیک همه کسانی که درگیر مراقبت هستند برای مراقبت از کسانی که نیاز به مراقبت دارند، ابتدایی است.


ما با پرستاران و پزشکان به گفتگو نشستیم و فرآیندهایی را با هم توسعه دادیم که بر اساس نیازها و امکانات همه افراد درگیر است.

افزونه کوکی وردپرس توسط بنر واقعی کوکی