مراقبت های بهداشتی با کیفیت بالا در آلمان
+49 40 41493110
خط تلفن شهروندان برای مسائل بهداشتی

سلامت الکترونیک

به لطف مشاوره های ویدیویی، ساکنان خانه سالمندان می توانند از مراجعه مکرر به پزشک صرفه جویی کنند، به خصوص در مورد پیگیری.

 

در عین حال، هزینه های پرسنل و حمل و نقل نیز صرفه جویی می شود.

افزونه کوکی وردپرس توسط بنر واقعی کوکی