مراقبت های بهداشتی با کیفیت بالا در آلمان
+49 40 41493110
خط تلفن شهروندان برای مسائل بهداشتی

شبکه پزشکی Billstedt Horn eV

Ärztenetz Billstedt/Horn eV مراقبت های پزشکی نزدیک به محل زندگی شما را با کیفیت مطلوب ارائه می دهد. با بیش از 60 عضو، حدود نیمی از تمام پزشکان مقیم در Billstedt و Horn به نیروهای Ärztenetz Billstedt-Horn eV پیوسته اند. اهداف آنها ارتقای همکاری و ارتباطات گروهی، بهبود مراقبت از بیمار در نزدیکی خانه و توسعه مدل های مراقبتی مبتکرانه - مقاوم در برابر آینده است.

افزونه کوکی وردپرس توسط بنر واقعی کوکی