مراقبت های بهداشتی با کیفیت بالا در آلمان
+49 40 41493110
خط تلفن شهروندان برای مسائل بهداشتی

دکتر پزشکی الیور رینکه، دکتر. پزشکی کلودیا ره، دکتر. پزشکی دیرک هاینریش

تمرین گروهی برای گوش و حلق و بینی


تیم ما

متخصصین گوش، حلق و بینی، شنوایی شناسی و نوروتولوژی در گروه ما کار می کنند. ما یک تمرین آموزشی برای پزشکان گوش، حلق و بینی و یک عمل آموزشی برای دستیاران پزشکی، و همچنین یک عمل آزمایشی برای دستیاران پزشکی هستیم.

محدوده ما


دانش اضافی


زبان ها


مخاطب

[

افزونه کوکی وردپرس توسط بنر واقعی کوکی