مراقبت های بهداشتی با کیفیت بالا در آلمان
+49 40 41493110
خط تلفن شهروندان برای مسائل بهداشتی

آموزش های بیشتر در نظر گرفته شده است

ما دوره های آموزشی بیشتری را برای پزشکان، MFA و کارکنان پرستاری (عمدتا دارای گواهینامه CME) سازماندهی می کنیم.

افزونه کوکی وردپرس توسط بنر واقعی کوکی