مراقبت های بهداشتی با کیفیت بالا در آلمان
+49 40 41493110
خط تلفن شهروندان برای مسائل بهداشتی

از کجا آمده ایم

مناطق هامبورگ Billstedt و Horn نمونه هایی از مناطق شهری محروم هستند.

مشخصه آنها فقر، مراقبت ناکافی و بار بالای بیماری - همچنین مزمن - با اثرات منفی بر کیفیت زندگی و امید به زندگی است.

با توسعه مدل مراقبت نوآورانه خود، ما می خواهیم سواد سلامت و وضعیت سلامت جمعیت را بهبود بخشیم، اقدامات پزشکی را کاهش دهیم و مراقبت های بیش از حد، کم و نادرست را به حداقل برسانیم.

افزونه کوکی وردپرس توسط بنر واقعی کوکی