مراقبت های بهداشتی با کیفیت بالا در آلمان
+49 40 41493110
خط تلفن شهروندان برای مسائل بهداشتی

مناسبت ها

طیف دوره های ما شامل پیشنهادات برای همه گروه های سنی است و بر اساس سؤالات اصلی در مورد وضعیت سلامتی و زندگی شما است. دوره ها توسط رهبران دوره های آموزش دیده با موضوع خاص برگزار می شود و در اتاق های کیوسک سلامت در Billstedt برگزار می شود. 

برنامه دوره فعلی ما 

"تناسب در دوران پیری - تعادل و هماهنگی"، "کمر سالم" یا "آرام و آرام" - همه پیشنهادات دوره های تمرین و آرامش را در دوره فعلی ما پیدا خواهید کرد. برنامه دوره.


 
افزونه کوکی وردپرس توسط بنر واقعی کوکی