Opieka zdrowotna wysokiej jakości w Niemczech
+49 40 41493110
Infolinia dla obywateli w sprawach zdrowotnych

Pielęgniarstwo akademickie

Doradcy w naszych kioskach są dobrze wyszkoleni, aby doradzić Ci w bardzo osobistych sprawach. I w wielu różnych językach: Nasi konsultanci obsługują obecnie sześć języków – niemiecki, angielski, rosyjski, turecki, perski i dari. 

Porady obejmują np. porady zdrowotne i profilaktyczne, przygotowanie i kontynuację konsultacji lekarskich w celu pogłębienia wiedzy na temat choroby i zaleceń terapeutycznych. Opracowanie osobistych celów i planów opieki oraz, jeśli to konieczne, skierowanie do specjalistycznych placówek wsparcia w obszarze socjalnym. W razie potrzeby opieka jest świadczona w porozumieniu z lekarzami.  

Konsultanci to wysoko wykwalifikowana i akademicka kadra pielęgniarska w zawodzie Community Health Nurses I Advanced Practice Nurse, wspierana przez zarejestrowany personel pielęgniarski. 

 

„Kompleksowa koncepcja kiosków zdrowotnych polega na ukierunkowanej na potrzeby opieki zdrowotnej i kulturalnej osób w ich języku ojczystym w tandemie lekarz-pielęgniarka”.

Döhne Duman z kiosku zdrowia w zamian za dr. medyczny Schwemer, SKH Mümmelmannsberg
Wtyczka WordPress Cookie firmy Real Cookie Banner