Opieka zdrowotna wysokiej jakości w Niemczech
+49 40 41493110
Infolinia dla obywateli w sprawach zdrowotnych

Nasza oferta dla Ciebie w kiosku zdrowia

  • Razem z Tobą zapisujemy wszystkie leki, które przyjmujesz (na receptę i nie) na liście i przekazujemy je Twojemu lekarzowi w celu dalszego przetworzenia i omówienia.
  • Pomagamy w poszukiwaniu lekarzy pierwszego kontaktu i specjalistów oraz w umawianiu wizyt u lekarzy. W uzasadnionych przypadkach umówimy preferowany termin wizyty z lekarzem.
  • Zapewniamy, że wszystko jest zrozumiałe, omawiając szczegółowo diagnozę, objawy, przepisaną terapię i opiekę po wizycie u lekarza. Chcemy, abyś zrozumiał swoją chorobę, a następnie był w stanie samodzielnie podjąć działania.
  • W regularnych odstępach czasu rozmawiamy z lekarzem na temat Twojego aktualnego stanu zdrowia i ściśle koordynujemy, jakie porady i wsparcie możesz uzyskać od nas w kiosku zdrowia.
  • Wyjaśnimy, jak działa niemiecki system opieki zdrowotnej i Twoje uprawnienia do świadczeń.
  • Doradzimy w Twoim ojczystym języku o szczepieniach, profilaktyce, przyjmowaniu leków oraz o tym, co możesz zrobić dla własnego zdrowia. Nasz wielokulturowy zespół doradzi Ci w językach: rosyjskim, arabskim, dari/farsi, tureckim, angielskim i niemieckim.
  • Pomagamy przy składaniu wniosków o kontynuację leczenia, np. środki rehabilitacyjne, kuracje, wnioski emerytalne, łącznie z przygotowaniem i uporządkowaniem dokumentów i danych niezbędnych do kontynuacji leczenia.
  • W razie potrzeby skontaktujemy Państwa z innymi instytucjami promocji zdrowia, z świetlicami dla dzieci, szkołami, domami seniora i stowarzyszeniami dzielnicowymi.
  • Nasz zespół doradców w kiosku zdrowia składa się z wysoko wykwalifikowanej kadry pielęgniarskiej, która zdobyła duże doświadczenie w swoich dziedzinach zawodowych i regularnie się szkoli. W naszych konsultacjach włączamy również Twoich bliskich, jeśli ma to sens lub jeśli sobie tego życzysz.
  • Oferujemy różne kursy ćwiczeń w naszych kioskach zdrowia. Więcej informacji na: wydarzenia
 

ZAJMUJEMY DUŻO CZASU

Do kiosku zdrowia można przyjść zarówno z polecenia lekarza, instytucji społecznej, jak iz własnej inicjatywy. Wstępna konsultacja trwa zwykle od 45 do 60 minut. Wspólnie z Tobą opracowujemy szczegółowy wywiad, w którym odnotowujemy zarówno Twoją sytuację medyczną, jak i społeczną. Aktywnie włączając Cię jako uczestnika dyskusji od samego początku, chcemy zachęcić Cię do wzięcia odpowiedzialności za swoje zdrowie razem z nami – w miarę możliwości.

FORUMUJEMY Z TOBĄ CELE

Oznacza to, że wspólnie opracowujemy wnioski o zmianę, a co za tym idzie realistyczne cele procesu windykacji oraz formułujemy porozumienie docelowe. Są one zapisywane na specjalnie opracowanej w tym celu karcie uzgodnień docelowych i stanowią podstawę do dalszych konsultacji. Spotkania kontrolne trwają około 30 minut i są zawsze prowadzone przez tego samego członka zespołu, o ile to możliwe.

POROZMAWIAMY Z LEKARZEM

Przede wszystkim, jeśli cierpisz na choroby przewlekłe, zapraszamy do skorzystania z naszej oferty zdrowotnej w dłuższej perspektywie. Daje to więcej możliwości dowiedzenia się, w jaki sposób nasz kiosk zdrowia może Ci pomóc. Leczący Cię lekarze są z nami w ścisłym kontakcie i za Twoją zgodą będą na bieżąco informowani o statusie konsultacji zdrowotnych.

Oferty w kiosku zdrowia są dostosowane do Twoich osobistych potrzeb i holistycznie. Wielozawodowy i wielojęzyczny zespół doradza przed i po wizycie u lekarza, w sprawie szczepień oraz regularnie sprawdza parametry życiowe, takie jak ciśnienie krwi czy BMI. W ten sposób uzupełniamy istniejące luki podażowe oraz wzmacniamy promocję i profilaktykę zdrowotną w powiatach.

NASZE ZAOPATRZENIE

W kiosku zdrowia zdrowie społeczności przejmuje kontrolę pielęgniarki –personel medyczny z dużym doświadczeniem pielęgniarskim – centralnej roli w podstawowej opiece zdrowotnej, wykraczającej poza zwykłe Alekarz: Idzwonićodwiedzać wychodzi. Wspólna praca lekarza „wielozawodowego”: idzwonić-Care tandem u pacjentaWopieka skierowana jest nie tylko do osób z chorobami przewlekłymi lub wielorakimi, ale także do młodych rodzin w celu poprawy opieki zdrowotnej.

Gwarantujemy to opieka wielozawodowa, integracyjna i profilaktycznaktóry jest oparty na potrzebach ludności i odciąża świadczeniodawców usług medycznych poprzez usługi wspierające w obszarze podstawowej opieki zdrowotnej.

Ścisła interdyscyplinarna współpraca z aktorami: Idzwonić i mnożnik: idzwonić w powiecie jest zatem ważnym warunkiem stworzenia Ten nową i skuteczną opiekę zdrowotną, która powinna sprostać wymaganiom naszego kiosku zdrowia.

Proces poradnictwa

Oferty w kiosku zdrowia są dostosowane do potrzeb pacjentów i mają charakter holistyczny. Wielozawodowy i wielojęzyczny zespół doradza pacjentom przed i po wizycie u lekarza, koordynuje etapy leczenia oraz kieruje do instytucji i stowarzyszeń w powiecie. Zamyka to istniejące luki podażowe oraz wzmacnia promocję i profilaktykę zdrowotną w powiatach. Większość odwiedzających przychodzi z polecenia lekarza lub instytucji społecznej, ale możliwy jest również dostęp z własnej inicjatywy.

Podczas pierwszej konsultacji (czas trwania 45 do 60 minut) przeprowadzany jest szczegółowy wywiad lekarski, w którym zapisywana jest zarówno sytuacja medyczna, jak i społeczna pacjenta. Po ustaleniu priorytetów żądań zmian i wspólnym zdefiniowaniu realistycznych celów za pomocą specjalnie opracowanej karty uzgodnień docelowych, w razie potrzeby umawiane są spotkania kontrolne. Rozmowy te trwają około 30 minut iw miarę możliwości odbywają się zawsze z tym samym doradcą ds. zdrowia. Szczególnie w przypadku pacjentów z chorobami przewlekłymi celem jest długoterminowe przyłączenie ich do świadczeń zdrowotnych. Podczas całego procesu lekarz otrzymuje regularną informację zwrotną na temat statusu konsultacji.

Rada

„Ścisła interdyscyplinarna współpraca z aktorami i multiplikatorami w powiecie jest zatem ważnym warunkiem stworzenia tej nowej i efektywnej opieki zdrowotnej, która powinna sprostać wymaganiom naszego kiosku zdrowia”.

Wtyczka WordPress Cookie firmy Real Cookie Banner