Opieka zdrowotna wysokiej jakości w Niemczech
+49 40 41493110
Infolinia dla obywateli w sprawach zdrowotnych

Kształcenie ustawiczne dla MSZ

Wykwalifikowani asystenci medyczni (MFA) to centralni aktorzy w sektorze ambulatoryjnym: wspierają lekarzy w coraz bardziej złożonej opiece i coraz częściej przejmują zadania medyczne, które lekarze mogą im delegować.

 

Wszystko to wymaga wysokiej jakości adaptacji ich wiedzy zawodowej, a jednocześnie poszerza ich możliwości wykorzystania – na przykład jako kierownik przypadku lub wyszkolony asystent w praktyce (NäPA [1] lub VERAH [2]).

 

Właśnie na tym rozszerzonym obszarze odpowiedzialności MSZ koncentruje się nasza sieć opieki zdrowotnej, ponieważ płynne przejścia i intensywne wsparcie zawodowe, a także rozwój sieci są niezbędne do opieki nad pacjentami przewlekle chorymi lub innymi szczególnie wrażliwymi.

 

Obecnie angażujemy się w to na dwóch poziomach:

 

Z jednej strony zatrudniamy MSZ jako tzw. koordynatorów opieki. Utrzymują bliski kontakt z pacjentami na przykład z cukrzycą lub niewydolnością serca i utrzymują złożoną sieć opieki.

 

Z drugiej strony oferujemy MSZ możliwość szkolenia indywidualnego i zorientowanego na praktykę bezpośrednio w powiecie.

 

Od początkowo kwartalnych spotkań MSZ rozbudowany program szkoleniowy dla MSZ „Arztpraxis im Blick” powiększył się:

 

Od początku 2019 roku raz lub dwa razy w miesiącu oferujemy wydarzenia w kiosku zdrowia wyłącznie dla MSZ z praktyk w Billstedt i Horn.

 

Warsztaty i kursy dotyczące praktycznych zagadnień, takich jak zarządzanie przypadkami, pielęgnacja domowa, leczenie ran lub wywiady, poprawiają jakość opieki w okręgu i są bezpłatne.

Wtyczka WordPress Cookie firmy Real Cookie Banner